[ 01 ] Giới thiệu về khóa học MongoDB | Introduction MonggoDB Tutorials

MongoDB là một trong những cơ sở dữ liệu mã nguồn mở NoSQL phổ biến nhất được biết bằng C++. Tính đến tháng 2/2015, MongoDB được xếp thứ 4 trong số các hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhất. Nó được pahts triển bởi công ty 10gen sau này được biết đến với tên MongoDB Inc..MongoDB là cơ sở dữ liệu hướng tài liệu, nó lưu trữ dữ liệu trong các document dạng JSON với schema động rất linh hoạt. Nghĩa là bạn có thể lưu các bản ghi mà không cần lo lắng về cấu trúc dữ liệu như là số trường, kiểu của trường lưu trữ. Tài liệu MongoDB tương tự như các đối tượng JSON.
————————————————————————————————————
+ Link Github: https://github.com/trantoan960/mongodb_sky_albert.git
———————————————————————————————————–
Link Playlist: https://goo.gl/2tMRw5
———————————————————————————————————–
Trong quá trình học và tham khảo nếu có khăn hay vướng mắc cả về kĩ thuật và ý tưởng thì mọi người có thể liên hệ với mình:

+ Link FB: https://www.facebook.com/trantoan.960
+ Email: trantoan.fox.97@gmail.com

Nếu cảm thấy hay và hữu ích các bạn có thể Like + Sub để ủng hộ mình và team.
Cảm ơn.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Facebook Page